Hva er symbolet på

Hva er symbolet på det hydrogen kjemiske elementet?

Hydrogensymbolet

Hydrogen er et veldig viktig kjemisk element og har et spesifikt symbol. Hydrogensymbolet er h.

Hydrogenegenskaper

Hydrogen er det enkleste og mest lette kjemiske elementet i det periodiske tabellen. Den har atomnummer 1 og omtrentlig atommasse på 1,008 u. Hydrogen er en fargeløs, luktfri og svært brennbar gass.

Hydrogen bruker

Hydrogen har flere bruksområder i forskjellige områder. Det brukes i ammoniakkproduksjon, noe som er essensielt for fremstilling av gjødsel. I tillegg brukes hydrogen som drivstoff i brenselceller, og er et renere og bærekraftig alternativ til fossilt brensel.

nysgjerrighet:

Hydrogen brukes også som et drivstoff for romraketter på grunn av dens høye fremdriftskapasitet.

  1. ammoniakkproduksjon
  2. brenselceller
  3. Drivstoff for raketter
  4. egenskaper
    verdier
    atomnummer 1 atommasse 1.008 u Fysisk tilstand gass farge fargeløs lukt odorianere Betennbarhet svært brennbar

    lære mer om hydrogen