oksleybsisk

Oxiblepsic

Betydning av ordet

Oxyblepsic er et adjektiv som refererer til noe relatert til oksyblépsy, som er evnen til å se objekter bak andre gjenstander.

Origin of the Word

Ordet “Oxyblepsic” stammer fra de greske “Oxys” (bak) og “Blepsis” (visjon), noe som indikerer evnen til å se utover det som er foran.

ord adverbs

– Oxiblepsisk

konjunksjoner av ordet

– og
– eller
– Men
– Selv om
– Derfor

synonymer av ordet

– Clarivident
– Visjonær
– innsiktsfull
– Gjennomtrengende
– Akutt

orddefinisjoner

1. Angående evnen til å se objekter bak andre objekter.
2. Den har en visjon utover det vanlige, i stand til å oppfatte detaljer og nyanser som går upåaktet hen for folk flest.

setninger som ordet gjelder

– Kunstneren hadde en okslepsisk visjon, og klarte å fange i maleriene sine den minste detalj i scenariet.
– Barnet viste seg å være okslepsisk når du fant leken gjemt i bunnen av skapet.

eksempler på ordet i tekst

Kunstlæreren hadde et oksiblepsisk syn, og kunne identifisere teknikkene som ble brukt av de store mestrene bare ved å observere verkene sine.

Detective hadde et okslepsisk syn, og kunne finne ledetråder og bevis som gikk upåaktet hen for andre forskere.

rim med ordet

– Psykoblépsisk
– Hyperblepsic
– Hypoblépsic
– gulv
– Stereblépsisk

anagram med ordet

– Cibexopsilo
– Pixelobics
– Pixelóbisco
– Pixelobics

Scroll to Top