Oksylyptisk

Oxibleptic

Betydning av ordet

Oxybleptic er et adjektiv som refererer til noe eller noen som har en ivrig eller gjennomtrengende visjon. Det brukes til å beskrive en person som har en eksepsjonell evne til å se detaljer eller oppfatte nyanser i situasjoner eller gjenstander.

Origin of the Word

Ordet “okylbleptisk” har sin opprinnelse på gresk, og dannes av krysset mellom begrepene “oksy” (som betyr “syre” eller “skarp”) og “bléptisk” (som betyr “se”). Derfor ville dens bokstavelige betydning være “å se med skarphet”.

ord adverbs

– oksilptisk

konjunksjoner av ordet

– og
– eller
– Men
– Selv om
– Derimot

synonymer av ordet

– innsiktsfull
– Observatør
– oppmerksom
– Feilsøking
– Akutt

orddefinisjoner

1. som har en ivrig eller gjennomtrengende visjon.
2. som har muligheten til å oppfatte detaljer eller nyanser i situasjoner eller gjenstander.

setninger som ordet gjelder

Detektiven var okylble og kunne finne ledetråder som ingen andre oppfattet.
– Hans oksibleptiske syn tillot ham å identifisere mindre ufullkommenheter i kunstverk.

eksempler på ordet i tekst

Kunstlæreren var så okyleptisk at hun kunne identifisere ektheten til et maleri bare å se på henne.

Forfatteren hadde et oksibleptisk syn, og klarte å se detaljer hos menneskene som fungerte som inspirasjon for historiene sine.

rim med ordet

– Antiseptisk middel
– aseptisk
– Skeptisk
– Ecléptic
– Septiker

anagram med ordet

– Ingen anagrammer ble funnet med ordet “Oxyleptic”.

Jeg håper denne ordboken var nyttig for å bedre forstå betydningen, opprinnelsen og bruken av ordet “oksybléptisk”. Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du la det være i kommentarene!

Scroll to Top