oksybenzoat

Oxibenzoate

Betydning av ordet

Oxibenzoate er et mannlig substantiv som refererer til en kjemisk forbindelse avledet fra benzosyre, hovedsakelig brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske og farmasøytiske produkter.

Origin of the Word

Ordet “oksybenzoat” har sin opprinnelse i krysset mellom begrepene “oksy” (angående oksygen) og “benzoat” (avledet fra benzosyre). Dannelsen av begrepet skjer på grunn av tilstedeværelsen av esterfunksjonsgruppen (oksy) knyttet til benzen -ringen (benzoat).

ord adverbs

Det er ingen spesifikke adverb relatert til ordet “oksybenzoat”.

konjunksjoner av ordet

Det er ingen spesifikke konjunksjoner relatert til ordet “oksybenzoat”.

synonymer av ordet

Noen synonymer for “oksybenzoat” er: oksygenbenzoat, benzosyreester og benzoisk ester.

orddefinisjoner

– Kjemisk avledet fra benzosyre, brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske og farmasøytiske produkter.
– Det dannes ved reaksjon av benzosyre med den tilsvarende alkoholen.

setninger som ordet gjelder

– Oxibenzoate er mye brukt i kosmetikkindustrien som konserveringsmiddel.
– Tilsetningen av oksybenzoat øker levetiden til mange farmasøytiske produkter.

eksempler på ordet i tekst

– Metyloksybenzoat er et av de vanligste konserveringsmidlene som finnes i personlig pleieprodukter.
– Tilstedeværelsen av oksybenzoat i aktuelle medisiner hjelper til med å forhindre vekst av bakterier og sopp.

rim med ordet


– Fakta
– Kontakt
– Behandle
– Mus

anagram med ordet

– Ingen anagrammer ble funnet med ordet “oksybenzoat”.

Kilder:

  1. wikipedia
  2. Dicio
  3. infopedia
Scroll to Top