Hva er formålet med FAO

Formålet med FAO

FNs mat- og landbruksorganisasjon, bedre kjent som FAO, er et FNs spesialisert byrå hvis hovedmål er å oppnå matsikkerhet for alle og sikre at folk har tilgang til kvalitetsmat, i tilstrekkelig og bærekraftig mengde.

matsikkerhet

Food Security er en av de viktigste utfordringene som menneskeheten står overfor i dag. FAO jobber for å sikre at alle mennesker har fysisk, sosial og økonomisk tilgang til trygg og næringsrik mat som oppfyller deres matbehov og kulturelle preferanser.

sunn og bærekraftig spising

FAO fremmer også sunn og bærekraftig spising, og oppmuntrer til landbruks- og matproduksjonspraksis som er miljøansvarlige og sosialt rettferdige. Organisasjonen søker å markedsføre matsystemer som er i stand til å skaffe matvarer av høy kvalitet, bevare naturressurser og sikre trivsel i landlige samfunn.

Fighting Hunger and Poverty

Et av FAOs hovedmål er kampen mot sult og fattigdom. Organisasjonen jobber i samarbeid med regjeringer, ikke -statlige organisasjoner og andre aktører for å utvikle politikk og programmer som fremmer tilgang til mat og forbedrer levekårene for de mest utsatte befolkningen.

Internasjonalt samarbeid

FAO fungerer som et nøytralt forum for diskusjon og internasjonalt samarbeid i spørsmål relatert til mat og landbruk. Organisasjonen fremmer dialog mellom land, deler kunnskap og erfaringer og støtter implementering av retningslinjer og programmer som tar sikte på å forbedre matsikkerheten og utviklingen av landsbygda.

  1. Programmer og prosjekter
  2. Publikasjoner og forskning
  3. Trening og trening
  4. FAO -praksisområder
    eksempler på handlinger
    Landbruksproduksjon Utvikling av bærekraftige dyrkingsteknikker Fiske og havbruk Fremme av bærekraftig fiske og ansvarlig havbruk Food Security Implementering av matdistribusjonsprogrammer Rural Development Styrking av landlige samfunn og fremme sysselsettingsmuligheter

Scroll to Top