Når minimumslønnen ble opprettet

Når ble minstelønnen opprettet?

Minimumslønnen er et spørsmål av stor betydning for samfunnet, ettersom den direkte påvirker livene til millioner av arbeidere. I denne bloggen vil vi utforske historien og utviklingen av minstelønnen, fra dens skapelse til i dag.

Opprettelsen av minstelønn

Minimumslønnen ble opprettet i Brasil 1. mai 1940, under regjeringen i Getúlio Vargas. Gjennom dekretlov nr. 2.162 ble det opprettet et minimumsbeløp som skal betales til arbeidere, med det mål å garantere grunnleggende livsoppholdsforhold.

på det tidspunktet var minstelønnen 240 000 Réis, som tilsvarte omtrent 30 dollar. Denne verdien var tilstrekkelig til å imøtekomme de grunnleggende behovene til en familie, for eksempel mat, bolig, helse og utdanning.

Utviklingen av minstelønn

Gjennom årene har minstelønnen gjennomgått flere endringer og justeringer, og alltid søker å følge med inflasjonen og sikre riktig kjøpekraft for arbeidere.

I 1964, under militærregimet, ble det nasjonale minstelønnsrådet opprettet, ansvarlig for å etablere de årlige justeringene av minstelønnen. Fra da av ble verdien omjustert årlig, under hensyntagen til variasjonen av National Consumer Price Index (INPC) og veksten av bruttonasjonalprodukt (BNP).

For øyeblikket justeres minstelønnen årlig gjennom et foreløpig tiltak signert av republikkens president. Verdien er definert under hensyntagen til året før inflasjon og BNP -vekst.

Viktigheten av minstelønnen

Minimumslønnen spiller en nøkkelrolle i å redusere sosial ulikhet og garantere anstendige arbeidsforhold. Han sikrer at arbeidere får minimal kompensasjon, i stand til å imøtekomme sine grunnleggende behov og gi et verdig liv.

I tillegg fungerer minstelønnen også som en referanse for definisjonen av andre fordeler og arbeidsrettigheter, for eksempel verdien av arbeidsledighetsforsikring, lønnsgodtgjørelse og pensjon.

konklusjon

Minimumslønnen er en viktig prestasjon for arbeidere og samfunn som helhet. Det

Det er viktig at minstelønnen fortsetter å bli oppdatert på riktig måte, og sikrer at arbeidere har en verdig levekår og bidrar til den økonomiske og sosiale utviklingen i landet.

Scroll to Top