Når er betalingen av den første avdraget av trettende

Når er betalingen av den første avdraget av trettende?

Den trettende lønnen er en fordel som er garantert ved lov til brasilianske arbeidere. Den består av å betale en bonus som tilsvarer 1/12 godtgjørelsen på grunn av den ansatte i desember, per måned jobbet året før.

Lovgivningen bestemmer at trettende betales i to avdrag. Den første avdraget skal betales innen 30. november hvert år. Det andre avdraget skal betales innen 20. desember.

Det er viktig å merke seg at den første avdraget tilsvarer 50% av den totale mengden av trettende lønn. Det andre avdraget tilsvarer de andre gjenværende 50%.

Det er vanlig at noen selskaper forventer betaling av den første avdraget av den trettende lønnen. Dette er imidlertid ikke obligatorisk og avhenger av den interne politikken til hvert selskap.

I tillegg er det viktig å fremheve at den trettende lønnen er en rett for alle arbeidere med en formell kontrakt, enten de er innenlandske, landlige, urbane, midlertidige, single eller pensjonister.

Vær derfor oppmerksom på betalingsdatoene for den trettende lønnen og sikre mottak av denne viktige fordelen for den brasilianske arbeideren.

Scroll to Top