Hvordan bruke glukose G -teknisk måleapparat

Hvordan bruke glukose G -teknisk måleapparat

Hvis du er diabetiker eller du trenger å overvåke glukosenivåene regelmessig, kan GLCOSE GTE -TECH -måling være et viktig verktøy for ditt daglige liv. I denne artikkelen vil vi forklare trinn for trinn hvordan du bruker denne enheten riktig og effektivt.

Trinn 1: Forberedelse

Før du begynner å måle glukosen din, er det viktig å vaske hendene grundig med såpe og vann. Forsikre deg om at stedet som er valgt for måling er rent og tørt. Ha glukose G -teknisk måleenhet, reagensstrimlene og Lancet.

Trinn 2: Sett inn reagensstripen

Åpne reagensstrimlerflasken og sett en av dem i det aktuelle rommet til glukose G -teknisk måleenhet. Forsikre deg om at stripen er godt montert og vent til blodfallssymbolet vises på enhetens skjerm.

Trinn 3: Forbered Lancet

Fjern slikken fra lansetten og juster punkteringsdybden i henhold til din preferanse. Sett deretter et nytt kast på enheten og skift ut lokket. Forsikre deg om at Lancet er godt fast.

Trinn 4: Punktering

Plasser Lancet på siden av den valgte fingerspissen og trykk på skuddknappen. Vent til en liten dråpe blod er dannet.

Trinn 5: Påfør blodet på reagensstripen

Berør spissen av reagensstripen på bloddråpen. Forsikre deg om at stripen absorberer blodet ordentlig. Vent noen sekunder til glukose -gclucose -enheten lyder.

Trinn 6: Skriv ned resultatet

Etter lesing vises målesultatet på visningen av enheten. Skriv ned denne verdien i en glukosedagbok eller applikasjon, sammen med måledato og klokkeslett.

Trinn 7: Avhending riktig

Kast reagensstripen som ble brukt og lancet i en passende beholder for skarpe materialer. Sørg for å følge retningslinjene for sikker avhending.

Nå som du vet hvordan du bruker glukose G -teknisk måleenhet, husk å utføre målinger i henhold til legens anbefaling og følg alle produsentens instruksjoner. Regelmessig glukoseovervåking er avgjørende for riktig kontroll av diabetes og for å sikre en bedre livskvalitet.

Referanser:

  1. Offisielt nettsted G Tech
  2. Brazilian Society of Diabetes
  3. American Diabetes Association
  4. Bilde:


    Måling av glukose g tech>
    Måling av glukose g tech

Scroll to Top