Hvor mange varamedlemmer har kongressen

Hvor mange varamedlemmer har kongressen?

National Congress er sammensatt av to lovgivningshus: Chamber of Deputies and the Federal Senate. I denne bloggen vil vi fokusere på å snakke om antall varamedlemmer som er til stede i Representantenes hus.

Chamber of Deputies

Representantenes hus er et av husene i den nasjonale kongressen i Brasil. Det er sammensatt av representanter for folket, valgt gjennom folkelig avstemning, til en fire -årig periode.

antall varamedlemmer

I Brasil bestemmes antall føderale varamedlemmer av den føderale grunnloven. For øyeblikket er Representantenes hus sammensatt av 513 føderale varamedlemmer.

Disse varamedlemmer er valgt av innbyggerne i hver stat og det føderale distriktet, ifølge antall innbyggere i hver region. Målet er å sikre en proporsjonal representasjon av den brasilianske befolkningen.

Viktigheten av varamedlemmer

Føderale varamedlemmer spiller en nøkkelrolle i utdyping og godkjenning av landets lover. De representerer befolkningens interesser og er ansvarlige for å diskutere og stemmeberettigede regninger, samt føre tilsyn med den utøvende makten.

I tillegg kan varamedlemmer også foreslå endringer i grunnloven, delta i parlamentariske komiteer og representere Brasil i internasjonale hendelser.

konklusjon

Antall varamedlemmer i Representantenes hus er 513 representanter. De spiller en viktig rolle i det brasilianske demokratiet, som representerer befolkningens interesser og bidrar til utdyping og godkjenning av landets lover.

Vi håper denne bloggen har avklart spørsmålene dine om den. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte oss!

Scroll to Top