Hvor mange brasilianere er São Paulo

Hvor mange brasilianere har?

Staten São Paulo er den mest folkerike i Brasil, med en estimert befolkning på over 46 millioner innbyggere. Men hvor mange av disse er brasilianere?

For å svare på dette spørsmålet, er det viktig å forstå at alle innbyggerne i staten São Paulo er brasilianske, siden São Paulo er en av de 27 føderative enhetene som utgjør Brasil.

Det er imidlertid mulig å analysere andelen brasilianere i forhold til utlendinger som bor i staten. I følge data fra Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) er omtrent 99% av befolkningen i São Paulo sammensatt av brasilianere.

Dette betyr at de aller fleste innbyggere i staten São Paulo ble født i Brasil og har brasiliansk nasjonalitet. Det etniske og kulturelle mangfoldet i staten er resultatet av innvandring gjennom årene, som brakte mennesker fra forskjellige deler av verden til å bo i São Paulo.

Det er viktig å merke seg at den brasilianske befolkningen i São Paulo er ganske heterogen, med mennesker med forskjellig opprinnelse, etnisiteter og kulturer. Dette mangfoldet bidrar til den kulturelle og sosiale rikdommen i staten.

Kort sagt er alle innbyggere i staten São Paulo brasiliansk, og det store flertallet av befolkningen er sammensatt av innfødte brasilianere. Etnisk og kulturelt mangfold er et slående trekk ved staten, resultatet av innvandring gjennom årene.

Scroll to Top