Hva var det siste året Bisosto

Hva var det siste sprangåret?

Ett sprangår er et som har en dag til, 29. februar, som blir lagt til kalenderen for å justere forskjellen mellom sol- og kalenderåret. Men hva var det siste sprangåret?

For å svare på dette spørsmålet, må vi forstå hvordan beregningen av Bisexto -årene fungerer. Den gregorianske kalenderen, som er den mest brukte i dag, slår fast at et år er bisext hvis den er delbar med 4, bortsett fra de flere årene av 100 som ikke er multipler på 400.

Dette betyr at for eksempel år 2000 var sprang, fordi det er delbart med 4 og også med 400. Året 1900 var ikke bisext, selv å være delbar med 4, fordi det er et multiplum på 100 og ikke er et multiplum på 400.

Derfor var det siste sprangåret året 2020. Det neste sprangåret vil være året 2024.

Det er viktig å huske at Bisexto -årene har innvirkning på kalenderen og tellingen av dagene gjennom året. Dette tillegget av den ekstra februardagen er nødvendig for å opprettholde justering mellom kalenderen og årstidene.

Jeg håper denne artikkelen har avklart tvilen din om det siste sprangåret. Hvis du har flere spørsmål relatert til dette emnet eller vil vite mer om andre emner, kan du gjerne utforske nettstedet vårt.

Scroll to Top