Hva er volumet av det rektangulære prisme

Hva er volumet av det rektangulære prisme?

Det rektangulære prisme er et tre -dimensjonalt geometrisk fast stoff som har to parallelle rektangulære baser og rektangulære sideflater. For å beregne volumet til et rektangulært prisme, er det nødvendig å kjenne til måling av basen (lengde og bredde) og høyden på prisme.

Rektangulært prisme volumformel

Formelen for beregning av volumet til et rektangulært prisme er:

volum = baseområde x høyde

For et rektangulært prisme er baseområdet gitt av lengden (c) produktet med basebredde (L):

baseområde = c x l

Derfor er den komplette formelen for beregning av volumet av det rektangulære prisme:

volum = c x l x høyde

Eksempel på rektangulært prismevolumberegning

La oss anta at vi har et rektangulært prisme med en 5 cm lengde base og bredde 3 cm, og en høyde på 10 cm. For å beregne volumet, må du bare erstatte verdiene i formelen:

volum = 5 cm x 3 cm x 10 cm

Volum = 150 cm³

Derfor er volumet av det rektangulære prisme 150 cm³.

Rektangulære prisme -applikasjoner

Rektangulært prisme er en vanlig geometrisk form og er mye brukt på forskjellige områder, for eksempel arkitektur, ingeniørvitenskap og design. Det finnes i bygninger, møbler, emballasje og mange andre gjenstander i hverdagen vår.

I tillegg studeres rektangulært prisme også i matematikk som et geometrisk fast stoff, og er viktig for utvikling av konsepter som område, volum og proporsjoner.

  1. Arkitektur: Rektangulært prisme brukes ofte i bygningsbygg som søyler og bjelker.
  2. Engineering: I sivilingeniør brukes rektangulært prisme til å designe strukturer som broer og viadukter.
  3. Emballasjedesign: Mange emballasje har form av et rektangulært prisme, for eksempel pappesker.
  4. Kort sagt, volumet av det rektangulære prisme kan beregnes ved å bruke riktig formel, med tanke på grunnmålingene og høyden på prisme. Dette er viktig informasjon for forskjellige områder, for eksempel arkitektur, ingeniørfag og design.

Scroll to Top