Hva er verdien av Brasil Aid fra oktober

Verdien av Brasil Aid fra oktober

Aid Brasil er et sosialt program fra den brasilianske regjeringen som tar sikte på å hjelpe familier i sosialt sårbare situasjoner. Han erstattet det tidligere Bolsa Familia -programmet og bringer noen endringer i forhold til verdiene og valgbarhetskriteriene.

Ny verdi av Aid Brasil

I oktober vil verdien av Brasil Aid være i henhold til familiesammensetning og inntekt per innbygger. Familier som passer til kriteriene som er fastsatt av programmet, vil motta et månedlig beløp for å hjelpe til i grunnleggende utgifter.

Hvordan beregne verdien av Brasil Aid?

For å beregne verdien av Brasil Aid, er det nødvendig å ta hensyn til antall familiemedlemmer og inntekt per innbygger. Tabellen nedenfor viser verdiene i henhold til familiesammensetning:

familiesammensetning
Hjelpeverdi Brasil
Familie med 1 medlem r $ 150,00 Familie med 2 medlemmer r $ 250,00 Familie med 3 medlemmer r $ 375,00 Familie med 4 eller flere medlemmer r $ 450,00

Det er viktig å merke seg at disse verdiene kan endres i henhold til programmets politikk og landets økonomiske forhold.

Lær mer om hjelp Brasil

Kilde: Ministry of Citizenship

Scroll to Top