Hva er symptomet på leptospirose

Leptospirose: Symptomer, forebygging og behandling

Leptospirose er en smittsom sykdom forårsaket av leptospira -bakterier, til stede i urinen til infiserte dyr, for eksempel rotter og andre gnagere. I denne artikkelen vil vi adressere de viktigste symptomene på leptospirose, former for forebygging og behandling.

Symptomer på leptospirose

Symptomer på leptospirose kan variere fra lys til alvorlig, og kan manifestere seg fra 2 til 30 dager etter eksponering for bakterier. Noen av de vanligste symptomene inkluderer:

 • høy feber : Feber er et av de første symptomene på leptospirose, og kan nå 39-40 ° C;
 • muskelsmerter : muskelsmerter kan være intense, hovedsakelig påvirke kalver og rygg;
 • hodepine : hodepinen er hyppig og kan være intens;
 • ictericia : I mer alvorlige tilfeller kan gulsott forekomme, som er den gulaktige fargen på huden og øynene;
 • Kvalme og oppkast : Kvalme og oppkast er vanlige symptomer på leptospirose;
 • diaré : diaré kan forekomme i noen tilfeller;
 • røde hudflekker : Røde hudflekker, kjent som Petechies, kan dukke opp;
 • Mangel på appetitt : Mangel på appetitt er vanlig i tilfeller av leptospirose;
 • tretthet og svakhet : tretthet og svakhet er hyppige symptomer;
 • Vanskeligheter med å puste : I mer alvorlige tilfeller kan pustevansker oppstå.

Det er viktig å merke seg at ikke alle smittede mennesker har symptomer. I tillegg kan symptomer forveksles med andre sykdommer, noe som gjør diagnosen vanskelig.

Leptospirose -forebygging

Forebygging av leptospirose involverer enkle, men effektive tiltak. Noen av hovedformene for forebygging inkluderer:

 • personlig hygiene : Vask hender ofte, spesielt etter kontakt med potensielt forurensede dyr eller miljøer;
 • Bruk av PPE : Bruk personlig verneutstyr som hansker og støvler når du arbeider med mistenkelige dyr eller miljøer;
 • vaksinasjon : Det er vaksiner tilgjengelig for å forhindre leptospirose hos dyr som hunder og katter;
 • rolent kontroll : opprettholde hygiene og forhindre akkumulering av avfall og steinsprut, som kan tiltrekke gnagere;
 • Unngå kontakt med forurenset vann : Unngå svømming i mistenkt forurensningsvann som elver og laguner;
 • vann- og kloakkbehandling : Forsikre deg om at vannet som konsumeres blir behandlet og at kloakket er ordentlig plottet og behandlet.

Leptospirose Treatment

Behandlingen av leptospirose gjøres med bruk av antibiotika som penicillin og doxycycline. Valget av antibiotika og behandlingsvarigheten avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen og pasientens respons på stoffet.

I tillegg til bruk av antibiotika, er det viktig å opprettholde tilstrekkelig hydrering og hvile under behandlingen. I mer alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse være nødvendig.

Det er viktig å søke lege når du presenterer symptomene på leptospirose, da tidlig diagnose og riktig behandling er avgjørende for å unngå komplikasjoner.

Kort sagt er leptospirose en smittsom sykdom som kan forårsake varierte symptomer, fra smerter i høy feber og muskelsmerter til gulsott og pustevansker. Forebygging av leptospirose involverer enkle tiltak som personlig hygiene, gnagerkontroll og vaksinasjon. Behandlingen gjøres ved bruk av antibiotika og hvile.

Scroll to Top