Hva er fristen for selvangivelse

Hva er fristen for selvangivelse?

Inntektsskattestedet er en årlig forpliktelse for brasilianske skattebetalere. Det er viktig å være klar over fristen som er fastsatt av skattemyndighetene for å unngå problemer og bøter. I denne artikkelen vil vi snakke om fristen for selvangivelse og annen relevant informasjon om emnet.

Tegn for inntektsskatt erklæring

Fristen for selvangivelse varierer hvert år, men starter vanligvis i begynnelsen av året og slutter i slutten av april. Det er viktig å være klar over IRS å vite nøyaktig datoene som er etablert for hvert år.

Hvem skal erklære inntektsskatt?

Ikke alle skattebetalere er pålagt å gi selvangivelse. Plikten avhenger av noen kriterier, for eksempel:

  • Årlig inntekt over en viss verdi;
  • ha varer over en viss verdi;
  • Utfør virksomhet på børsen;
  • blant andre.

Det er viktig å konsultere reglene som er fastsatt av skattemyndighetene for å finne ut om du er pålagt å komme med uttalelsen.

Konsekvenser av erklæringserklæring

Hvis skattyteren ikke avgir uttalelsen innen den etablerte perioden, vil han bli underlagt bøter og straffer. I tillegg kan mangelen på erklæring føre til fremtidige problemer, for eksempel vanskeligheter med å skaffe lån, finansiering og til og med problemer med rettferdighet.

Derfor er det viktig å være klar over fristen og overholde plikten til å erklære inntektsskatt innen den etablerte perioden.

hvordan lage selvangivelsen

Inntektsskattemelding kan lages online, gjennom programmet levert av skattemyndighetene, eller personlig, i et IRS -byrå. Det er viktig å samle alle nødvendige dokumenter, for eksempel inntektsbevis, medisinske utgifter, blant andre.

Det anbefales å søke hjelp fra en regnskapsfører eller spesialisert profesjonell for å sikre at erklæringen blir gjort riktig og unngå fremtidige problemer.

Kort sagt, fristen for selvangivelse varierer hvert år, men oppstår vanligvis mellom begynnelsen av året og slutten av april. Det er viktig å være klar over datoene som er fastsatt av skattemyndighetene og oppfylle forpliktelsen til tid. Mangelen på erklæring kan føre til bøter og straffer, samt fremtidige vanskeligheter. Se reglene som er fastsatt av skattemyndighetene for å finne ut om du er pålagt å komme med uttalelsen og søke hjelp fra en profesjonell for å sikre at alt blir gjort riktig.

Scroll to Top