Da Brasil gikk inn i verdenskrig

Når kom Brasil inn i andre verdenskrig?

andre verdenskrig var en av de mest slående hendelsene i historien, og involverte flere land rundt om i verden. Selv om Brasil var langt fra kampens viktigste stadier, hadde også sin deltakelse i denne konflikten. I denne artikkelen vil vi utforske når Brasil gikk inn i andre verdenskrig og hvordan det påvirket landet.

Historisk kontekst

andre verdenskrig begynte i 1939, da Tyskland invaderte Polen. I løpet av de påfølgende årene har flere land blitt dratt inn i konflikten, enten av politiske allianser eller direkte trusler. Brasil ble den gang styrt av Getúlio Vargas og søkte en nøytralitetsposisjon.

Brasils inntreden i krigen

Selv om han opprinnelig søkte nøytralitet, gikk Brasil til slutt inn i andre verdenskrig i 1942. Hovedårsaken til denne avgjørelsen var senkingen av brasilianske skip av tyske ubåter. Den mest slående episoden var synkningen av “Buarque” passasjerskipet, noe som resulterte i døden til mer enn 600 mennesker.

Dette angrepet vekket indignasjon fra den brasilianske regjeringen og befolkningen, noe som førte landet til å erklære krig til Tyskland og akselandene (Tyskland, Italia og Japan). Brasil sluttet seg til de allierte, som ble ledet av land som USA, Storbritannia og Sovjetunionen.

Brasils rolle i krigen

Brasils deltakelse i andre verdenskrig var hovedsakelig på militærfeltet. Landet sendte tropper for å kjempe i Italia, sammen med de allierte styrkene. Den brasilianske ekspedisjonsstyrken (februar) var ansvarlig for å bekjempe aksekreftene og bidra til den endelige seieren til de allierte.

I tillegg spilte Brasil også en viktig rolle i å levere råvarer til allierte land. Gummiproduksjon var for eksempel essensiell for bevæpningsindustrien og Brasil ble en av hovedleverandørene av dette materialet.

Konsekvenser av Brasils deltakelse

Brasils deltakelse i andre verdenskrig hadde flere konsekvenser for landet. For det første var det en styrking av nasjonalismen og følelsen av enhet blant brasilianere. Krigen brakte også teknologiske og industrielle fremskritt, og økte landets utvikling.

I tillegg hadde deltakelse i krigen også politiske virkninger. Getúlio Vargas, som hadde vært ved makten siden 1930, benyttet anledningen til å styrke sin regjering og befeste sin politiske stilling.

konklusjon

Brasil gikk inn i andre verdenskrig i 1942, etter synkingen av brasilianske skip av tyske ubåter. Landets deltakelse var hovedsakelig militær, med sending av tropper for å kjempe i Italia. Krigen brakte både positive og negative konsekvenser for Brasil, men markerte et viktig øyeblikk i landets historie.

Scroll to Top